ทุกชีวิต คือมิตรของเรา

การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศใช้ที่ไหนบ่าง