ทุกชีวิต คือมิตรของเรา

การแพทย์ทางอากาศมีข้อสังเกตุยังไงบ่าง