ทุกชีวิต คือมิตรของเรา

ความสำคัญของเครื่องบินพิเศษในการแพทย์ทางอากาศ