ทุกชีวิต คือมิตรของเรา

พื้นที่ที่ต้องใช้การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ