ทุกชีวิต คือมิตรของเรา

รู้จักกับพื้นที่ที่ต้องใช้การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ