ทุกชีวิต คือมิตรของเรา

สถานที่ที่ต้องใช้การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ