ทุกชีวิต คือมิตรของเรา

อุปกรณ์ช่วยพยุงผู้ป่วยทางอากาศ