ทุกชีวิต คือมิตรของเรา

อุปกรณ์ลำเรียงผู้ป่วยทางอากาศ