ทุกชีวิต คือมิตรของเรา

เครื่องบินขนาดเล็กในการแพทย์ทางอากาศสำคัญอย่างไร