ทุกชีวิต คือมิตรของเรา

เครื่องบินพิเศษในการแพทย์ทางอากาศสำคัญอย่างไร