ทุกชีวิต คือมิตรของเรา

แนวปฏิบัติในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ